Obchody 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Klonowie

Odsłony: 3

W dniu 2 września 1939r. żołnierze 9 Dywizji Piechoty stoczyli zacięty bój
z wojskami niemieckimi. Najwięcej poległo w rejonie stacji kolejowej Klonowo. Po wojnie wszystkie odnalezione zwłoki poległych żołnierzy ekshumowano i pochowano w zbiorowej mogile. Pochowano tu także poległych żołnierzy z terenu Bysławia, Suchej i Trutnowa. Ogółem w mogile zbiorowej spoczywa 75 poległych żołnierzy Wojska Polskiego. W czasie ekshumacji udało się ustalić nazwiska 47 poległych.

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością, m.in.:

 • Kombatanci Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
  i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi,
 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r.
 • księża: ksiądz Kanonik Roman Walkows proboszcz parafii w Lubiewie, ksiądz Piotr Lubecki – proboszcz parafii w Suchej oraz ksiądz Wojciech Głogowski – proboszcz parafii w Bysławiu,
 • władze samorządowe,
 • radni, sołtysi,
 • delegacje zakładów pracy, instytucji i organizacji pozarządowych,
 • nauczyciele, uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo,
 • licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Lubiewo,

 

Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego
w asyście pocztów sztandarowych.

Nabożeństwa za spoczywających w klonowskiej kwaterze i wszystkich poległych podczas II wojny światowej odprawił ksiądz kanonik Roman Walkows, proboszcz parafii w Lubiewie.

Wójt Gminy Lubiewo, wyraził wdzięczność i podziękował zebranym za liczną obecność na tej ważnej uroczystości. Szczególnie podkreślił znaczenie dla młodego pokolenia obecności kombatantów i weteranów walk o niepodległość oraz  Pani Eugenii Wojewody-Stefaniuk, która każdego roku przyjeżdża
z Gdyni by pokłonić się przed grobem, w którym spoczywa jej ojciec – żołnierz, który poległ  2 września 1939r. i został pochowany właśnie w kwaterze
w Klonowie.

 

Apel poległych odczytał pan Jacek Janiak  – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bysławiu.

Następnym punktem było złożenie hołdu i kwiatów.

 

Hołd poległym i wiązanki kwiatów złożyła:

 • pani Eugenia Wojewoda-Stefaniuk z Gdyni – córka żołnierza, który pochowany jest w kwaterze w Klonowie, poległ 2 września 1939r.

 

oraz delegacje

 • Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych z Tucholi,
 • Gminy Lubiewo,
 • Radnych Gminy Lubiewo,
 • Sołtysów Gminy Lubiewo,
 • Sołectwa Lubiewo
 • Mieszkańców sołectwa Klonowo
 • Szkoły Podstawowej Janusza Korczaka w Bysławiu,
 • Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie,
 • Szkoły Podstawowej w Klonowie,
 • Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”,
 • Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo,
 • Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu,
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubiewie z siedzibą
  w Klonowie,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 5
  w Lubiewie i chóru „Stokrotki”,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 6
  w Bysławiu,
 • Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zaciszu,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubiewo,
 • Gminnego Koła Prawa i Sprawiedliwości,
 • Zespołu „Frantówki Bysławskie”,
 • Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą „Klon”
 • Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
 • Stowarzyszenia Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie,
 • Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”,
 • Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji i rozwoju wsi Klonowo nad Brdą „Klon”

 

 

Po uroczystym odczytaniu apelu poległych, uroczystość uświetnił swoim występem chór „Stokrotki”, który zaprezentował kilka patriotycznych utworów.

 

Przed zakończeniem uroczystości poinformowano zebranych o zrealizowanym projekcie.

W ubiegłym roku, Gmina Lubiewo złożyła do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wniosek na realizację inwestycji pn. Przebudowa ogrodzenia mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej w Klonowie”. Pozytywna ocena złożonego wniosku przyniosła efekt w postaci uzyskania dotacji w wysokości 34 548,00zł, stanowiącej 80% kosztów zadania. Pozostałe środki w wysokości 9 208,02zł zostało przekazane z budżetu Gminy Lubiewo.

Inwestycja zakładała rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, niwelację terenu
i budowę nowego ogrodzenia o łącznej dł. 204,3mb, w tym: na dł. 46,30mb wykonanie 19 przęseł z profili stalowych zamkniętych, a na długości 158mb wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych ocynkowanych.

Wykonawcą ogrodzenia był p. Andrzej Martin, dodatkowo, najwięcej pracy włożyli pracownicy Zakładu Komunalnego w Lubiewie oraz p. sołtys Klonowa. Ponadto, partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n. Brdą „Klon”, Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowie oraz Szkoła Podstawowa w Lubiewie. Przez lata, z małego symbolicznego miejsca pamięci powstało piękne, otoczone drzewami miejsce, godne pochowanych tam bohaterów. Realizacja tej inwestycji miała na celu zabezpieczenie miejsca pamięci pochowanych w mogile zbiorowej żołnierzy polskich poległych w okresie II wojny światowej. Co też się stało. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą czynią to miejsce wyjątkowym.

 

 

Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewaniem ROTY.

Uroczystości zostały przygotowane przez Urząd Gminy w Lubiewie i sołectwo Klonowo.

Organizatorzy dziękują wszystkim za obecność, złożone kwiaty i znicze, chwilę zadumy.

 

 

Fot. Tygodnik Tucholski.