konferencja podsumowująca stan realizacji projektu “LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”.

Odsłony: 2

W dniu 30 grudnia 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca stan realizacji  projektu “LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@”.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni uczniowie szkół wraz z nauczycielami, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, uczestnicy projektu i przedstawiciele mediów.
Konferencję  otworzył Sekretarz Gminy – Jerzy Bogusławski witając wszystkich uczestników.

Na rozpoczęcie uczniowie zerówki – 5 latki z Zespołu Szkół w Lubiewie zaprezentowali przedstawienie przygotowane przez panie nauczycielki Hannę Gawin i Danut Chmara.

Następnie informatyk projektu – Łucja Koniarska, w prezentacji pn. “Gmina Lubiewo w dobie cywilizacji informacyjnej” przedstawiła oddziaływanie celów projektu na epokowe zmiany stylu życia i pracy mieszkańców gminy Lubiewo wywołane nową falą cywilizacyjną.  Będą  to zapewne głębsze zmiany, niż podobne, wywołane początkami cywilizacji przemysłowej. Społeczeństwo informacyjne oznacza możliwość szerokiego dostępu do informacji, usług i do rozrywki na życzenie, możliwość interakcji i swobodnego operowania danymi, możliwość przeprowadzenia rozmaitych operacji na odległość i podjęcia komunikowania w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca świata połączonego w wirtualną całość za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

 Prezentacja (.pdf)>>

Podczas konferencji zainaugurowany został proces przekazywania sprzętu dla Beneficjentów Ostatecznych – notebooki został wręczony pierwszym 10 uczestnikom, którzy ukończyli szkolenia.

Dyrektorzy Szkół w Bysławiu i Lubiewie w swych wystąpieniach podkreślili, że w ramach projektu szkoły otrzymują ogromne wsparcie w zakresie wyposażenia w sprzęt IT. Po zakończeniu szkoleń na potrzeby edukacji w gminie zostanie przekazana platforma e-learningowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ