30-lecie istnienia samorządu terytorialnego

27 maja 2020 r. mija 30 lat od przeprowadzenia pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego.

W tym szczególnym dniu należy pamiętać, że filarem demokracji jest samorządność lokalna, która  opiera się na wspólnocie tworzonej przez Mieszkańców określonego terytorium, w naszym przypadku Gminy Lubiewo.  Tworzymy przestrzeń publiczną, miejsce dla siebie i dla pokoleń.

Przez ten czas nasza Gmina rozwijała się dzięki wszystkim samorządowcom. Z tej okazji tym, którzy od 1990 r. podejmowali trud działania: wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom składamy wyrazy uznania, szacunku i podziękowania. Wasze inicjatywy i zaangażowania zmieniły obraz Gminy Lubiewo i poprawiły warunki życia mieszkańców. 

Składamy także wszystkim obecnym Pracownikom i osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju naszej wspólnoty lokalnej. Dziękujemy za dotychczasową codzienną pracę, dobre pomysły i decyzje nawet te trudne i ryzykowne dzięki czemu możemy realizować inicjatywy i wspieramy mieszkańców.

Życzymy dużo wytrwałości oraz samych sukcesów, aby Państwa wysiłki były zawsze zauważane i doceniane przez mieszkańców naszej Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                     Wójt Gminy Lubiewo

/-/ Zofia Reszka                                                                               /-/ Joanna Jastak