Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej rozpoczął rekrutację! Czekają na Twoje pomysły!

Ruszamy z rekrutacją! Czekamy na Twój pomysł!
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV”.
Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS.
Nabór stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
Czas trwania naboru: 08.11.2016 r. – 22.11.2016 r.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z “Regulaminem Rekrutacji Uczestnikó/czek Projektu do Ścieżki PS” oraz sposobem wypełnienia dokumentacji.
Dokumenty należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Formularzu rekrutacyjnym, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV – PS”.
Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Libelta 10/2, 85-098 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data przekazania dokumentów pracownikowi).
Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).
Przyjmowane będą wyłącznie wnioski uprzednio skonsultowane z doradcą kluczowym/kluczowym doradcą biznesowym/specjalista ds. przedsiębiorczości. W celu konsultacji należy skontaktować się z biurem projektu.
Ponadto, wszelkich niezbędnych informacji udziela kadra KPOWES pod numerem telefonu 739 202 422, drogą mailową: biuro@kpowes.org.pl lub osobiście w punkcie konsultacyjnym KPOWES w Bydgoszczy przy ulicy Poznańska 12 (Spółdzielnia Socjalna Art Deco) od wtorku do piątku między godziną 12 a 15.