„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi – realizuje projekt pn. Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”. Projekt w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz 4-ch wyjazdów studyjnych, podczas których specjaliści zapoznają ich uczestników z aspektami prowadzenia przetwórstwa żywności w gospodarstwie rolnym, a praktycy przedstawią swoje doświadczenia z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny. Projekt pozwoli na nawiązanie kontaktów pomiędzy rolnikami, a pracownikami KPODR oraz ma zachęcić rolników do poszerzenia swojej działalności i dywersyfikacji źródła dochodów.

Celem operacji jest:

– organizacja konferencji dla 80 rolników, osób zainteresowanych działalnością lub działających w branży przetwórstwa lokalnego; przeszkolenie uczestników nt. bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), nowych trendów w małym przetwórstwie, aktualnych wymagań znakowania żywności oraz marketingu;

– organizacja 4-ch, tematycznych wizyt studyjnych łącznie dla 64 osób, podczas których uczestnicy poznają dobre praktyki stosowane w małej, lokalnej przetwórni, gospodarstwie agroturystycznym, świadczącym usługi żywieniowe oraz w kuchni domowej.

W ramach projektu, 24.06.2021 r. w Minikowie odbędzie się konferencja, podczas której prezentowane będą wybrane zagadnienia prawa podatkowego, kwestie zapewnienia bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego, którą oferuje się w krótkich łańcuchach dostaw, aspekty produkcji żywności pochodzenia roślinnego w małym przetwórstwie oraz wymogi dla kuchni domowych, gdzie prowadzi się działalność przetwórczą. Zaproszeni eksperci przedstawią innowacje i nowe trendy w przetwórstwie, wymagania dotyczące właściwych oznaczeń produktów oraz roli dziedzictwa kulinarnego we wprowadzaniu swoich wyrobów na rynek. Do udziału zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pod koniec czerwca zaplanowano cztery, jednodniowe tematyczne wyjazdy studyjne, których uczestnicy odwiedzą Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa wytwarzające produkty w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Nabór uczestników konferencji i wyjazdów studyjnych trwa do 18.06.2021 r. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią z dopiskiem „Konferencja i wyjazd studyjny – Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności…lub pocztą e-mail na adres: magdalena.kulus@kpodr.pl (skan z podpisem). O uczestnictwie w konferencji oraz wyjeździe studyjnym decyduje weryfikacja merytoryczna kandydata na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Program_wyjazdow_studyjnych

Program_konferencji_24062021

Karta_zgloszeniowa_na_konferencje_i_wyjazd_studyjny

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.