100 Urodziny mieszkanki gminy Lubiewo

Odsłony: 5

Sto lat temu w miejscowości Błądzim, w dniu 13 kwietnia 1919 roku przyszła na świat dzisiejsza Jubilatka Władysława Pieczka z domu Gackowska. Ojciec Jan Gackowski z zawodu był kołodziejem i prowadził w Błądzimiu warsztat kołodziejski (zatrudniał 2 uczni i czeladnika). Matka Małgorzata z domu Chechła pochodziła z Bysławia. W Błądzimiu urodzili się wszyscy z siedmiorga rodzeństwa. Władysława przyszła na świat jako druga w kolejności. Starsza była tylko siostra Maria, następnie w urodziły się kolejne dzieci: Stefania, Jan, Mieczysława, Władysław i Halina. Z tak licznego rodzeństwa oprócz Władysławy, żyje jeszcze w Gdańsku 90-letnia siostra Halina. Jubilatka, dobrze wspomina tamte lata swojego dzieciństwa, jak mówi „niczego im wówczas nie brakowało”. Kiedy miała 11 – 12 lat, dla ratowania gospodarstwa z którego pochodziła matka Małgorzata, przeprowadzili się do Bysławia (gospodarstwo to wówczas liczyło 150 mórg1). Jak wspomina Jubilatka nie było łatwo. W 1937 roku zmarł ojciec Jan. Następnie wybuchła II Wojna Światowa, jak wspomina, były to trudne lata dla wszystkich. Po wojnie w lipcu 1946 r. wyszła za mąż za Zenona Pieczkę z Sokola-Kuźnicy, gdzie mieszka do chwili obecnej. W tej pięknej okolicy urodzili się i wychowali córka Elżbieta (1947) i syn Marian (1952). Bardzo dobrze pamięta powstanie Zalewu Koronowskiego. Jak wspomina z synem Marianem przez rok stacjonował u nich duży ciągnik gąsienicowy, który karczował drewno z przygotowywanych do zalania terenów. Nie wykarczowano jednak wszystkich drzew, ich kikuty pozostają tam do dzisiaj.1 W Sokolu-Kuźnicy powstał ośrodek świeckiej celulozy, w którym pracę znalazł mąż Zenon, a następnie syn Marian. Uroki Zalewu przyciągały wielu wypoczywających. Wielu znalazło też miejsce do wypoczynku w gospodarstwie Jubilatki Władysławy i jej męża Zenona, zaznając ich gościnności. Natomiast letnicy z okolicznych ośrodków zawsze mogli zaopatrzyć się, w jakże dzisiaj cenne produkty, świeże mleko, jajka itp. W tym okresie powstało wiele przyjaźni, które trwają do dnia dzisiejszego.

Jubilatka Władysława doczekała 2 wnuków: Romana i Andrzeja. Wnuk Andrzej z żoną Agnieszką, po ślubie, zamieszkał u Babci Władzi i wujka Mariana na Sokolu. Dzisiaj wiele radości przynoszą wszystkim prawnuki Rafał, Jakub i najmłodszy niespełna sześcioletni Szymon.

Z okazji tak pięknej i wzruszającej uroczystości setnych urodzin życzenia złożyli: Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Reszka i Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Łucja Koniarska (prywatnie siostrzenica Jubilatki Władysławy) , Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świeciu Roman Obczyński.

Łucja Koniarska

Z-ca Kier. USC

_______

1. Historyczna jednostka powierzchni, używana w rolnictwie – 1 morga pruska mała (zwana też morgą magdeburską) = 0,2553 ha.

2. W 1946 roku Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Pomorskiego zleciło ponownie profesorowi Pomianowskiemu i inż. Hoffmanowi opracowanie zaniechanego projektu budowy tamy i siłowni (pierwsza koncepcja budowy kaskady Brdy powstała już w 1928 r.). Tym razem koncepcja przewidywała większy rozmach prac – np. zatopienie wioski Olszewka oraz zwiększenie spadu do 31,5 metrów brutto do rzędnej piętrzenia na zaporze w Pieczyskach 81,5 m n.p.m. 1.06.1960 r. rozpoczęto spiętrzanie zbiornika. Przeprowadzono je w 4 etapach, a ostateczny poziom spiętrzenia osiągnięto 30.11.1960 r., po czym zarządzono rozruch elektrowni w Samociążku. 4.03.1961 r. elektrownię przekazano do wstępnej eksploatacji. Zbiornik powstał z podpiętrzonej Brdy oraz połączenia wielu jezior rynnowych. Po powstaniu Zalewu, w latach 60. nad jego brzegami bydgoskie zakłady pracy ulokowały kilka ośrodków wczasowych. Z czasem wytworzył się nad zalewem specyficzny mikroklimat: rodziły się tu mikroskopijne lokalne niże, powodując letnie burze, których np. w Koronowie nikt nie słyszał. Rzadkie ongiś dzikie kaczki stały się dominującym gatunkiem ptactwa, pojawiły się kurki wodne, perkozy, łabędzie, błotniaki, żurawie, czaple, sokoły i orły bieliki. Wędkarze wiele mogliby opowiedzieć o bogactwie ryb. źródło: https://expressbydgoski.pl/zalew-jak-z-filmu-spielberga/ar/11194432