Nowe nasadzenia w obrębie plaży w Bysławiu

Odsłony: 1


W sobotę 11 kwietnia br. na terenie pola namiotowego przy plaży w Bysławiu posadzono
160 sztuk  tuj smaragd. Nasadzeń dokonano  w formie szpaleru wzdłuż części ogrodzenia. Posadzone tuje o wysokości około 130 cm mają pełnić funkcję nie tylko estetyczną, ale również ekranu dźwiękochłonnego oraz zapewnić korzystającym z pola namiotowego komfort polegający na zasłonięciu widoku namiotów od strony drogi wojewódzkiej nr 240 przebiegającej przez Bysław. Powyższe zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu gminy.