Sala sportowa oraz siłownia w Bysławiu – harmonogram, cennik

Harmonogram udostępniania sali sportowej w Bysławiu

stan na 08.10.2020 r.

 

Wynajem Siłowni w Bysławiu 

Poniedziałek

od 16:00-17:00- WOLNE

od 17:00-21:00 – ZAJĘTE

od 21:00-22:00 – WOLNE

Wtorek

od 16:00 do 19:00 – WOLNE

OD 19:00-20:00 – ZAJĘTE

od 21:00 -22:00 – WOLNE

Środa 

od 16:00 do 18:00 – WOLNE

od 18:00 do 20:00 ZAJĘTE

od 20:00 do 22:00 – WOLNE 

Czwartek 

od 16:00 do 19:00 WOLNE

od 19:00 do 20:00 – ZAJĘTE

od 20:00 do 22:00 – WOLNE 

Piątek 

od 16:00 do 19:00 – WOLNE

od 19:00 od 20:00 – ZAJĘTE

od 20:00 do 22:00 – WOLNE 

Sobota 

od 8:00 do 15:00 WOLNE

od 15:00 do 16:00 – ZAJĘTE

od 16:00 do 19:00 – WOLNE

od 19:00 do 20:00 – ZAJĘTE

od 20:00 do 22:00 WOLNE

Niedziela 

od 19:00 do 20:00 – ZAJĘTE

 

osoba do kontaktu w sprawie terminu: tel. 669593817

Cennik  za wykorzystanie siłowni, sali do gimnastyki korekcyjnej oraz sali sportowej w Bysławiu:

SIŁOWNIA

– 3 zł za 1 godz. od osoby, dla grupy osób dorosłych (wiek powyżej 18 lat) powyżej 4 osób
– 4 zł za 1 godz. od osoby, dla grupy osób dorosłych (wiek powyżej 18 lat) do 4 osób
– 35,00 zł – karnet miesięczny – (15 godzin do wykorzystania przez okres 30 dni) – dla osoby dorosłej (wiek powyżej 18 lat)

SALA KOREKCYJNA W BYSŁAWIU
– 10 za 1 godz. – dla grupy osób dorosłych (wiek powyżej 18 lat) składającej się do 6 osób z terenu gminy Lubiewo
– 15 zł za 1 godz. dla grupy osób dorosłych (wiek powyżej 18 lat)  składającej się powyżej 6 osób z terenu gminy Lubiewo

Dla osób lub organizacji prowadzących odpłatną działalność sportową spoza terenu Gminy Lubiewo wynajmujących  salę co najmniej na okres 1 miesiąca z częstotliwości, przynajmniej raz w tygodniu powyżej 1,5 godz. ustala się stawki w wysokości:

  • prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu – 20 zł za godz.
  • prowadzenie treningów dla osób powyżej 16-stu lat – 30 zł za godz.

Dla osób lub organizacji prowadzących odpłatną działalność sportową z terenu Gminy Lubiewo wynajmujących  salę co najmniej na okres 1 miesiąca z częstotliwości, przynajmniej raz w tygodniu powyżej 1,5 godz. ustala się stawki w wysokości:

  • prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu – 8,00 zł za godz.
  • prowadzenie treningów dla osób powyżej 16-stu lat – 12,00 zł za godz.

SALA SPORTOWA W BYSŁAWIU
– 25 zł za 1 godz. – dla grupy osób dorosłych (wiek powyżej 18 lat) składającej się do 6 osób z terenu gminy Lubiewo
– 30 zł za 1 godz. – dla grupy osób dorosłych (wiek powyżej 18 lat) składającej się powyżej
6 osób z terenu gminy Lubiewo
– 40 zł za 1 godz. – dla osób wynajmujących spoza gminy
– 15 zł za 1 godz. – dla uczniów ponadgimnazjalnych z terenu gminy Lubiewo  (posiadających ważną legitymację szkolną do okazania)
– 1 zł za 1 godz. – dla klubów i organizacji sportowych działających z terenu gminy Lubiewo
– 3 zł jednorazowo za wynajem piłek tj. piłka do nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki itd.
– 3 zł – jednorazowo za wynajem zestawu do tenisa stołowego dla osób dorosłych  ( 2 rakietki, 2 piłeczki)

 

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sali sportowej i siłowni tylko pod nadzorem osób posiadających kwalifikacje do prowadzenie zajęć sportowych, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie przez rodziców.

Dla grup, osób z terenu gminy wynajmujących co najmniej salę na okres 1 miesiąca
z częstotliwością przynajmniej raz w tygodniu na 2 godz. przewiduje się karnet miesięczny
w wysokości 20 zł za godzinę, natomiast dla osób wynajmujących spoza gminy w wysokości
30,00 zł

Dla osób lub organizacji prowadzących odpłatną działalność sportową spoza terenu Gminy Lubiewo wynajmujących  salę co najmniej na okres 1 miesiąca z częstotliwości, przynajmniej raz w tygodniu powyżej 3 godz. ustala się stawki w wysokości:
– prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu – 5 zł za godz.
– prowadzenie treningów dla osób powyżej 16-stu lat – 12 zł za godz.

Dla osób i organizacji prowadzących działalność określoną w §4 z terenu gminy Lubiewo ustala się opłat w wysokości 50% stawek określonych w §4.
Członkowie Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Gminy Lubiewo zwolnieni
z opłat  za wynajem sali – grupa powyżej 8 osób. 

Dla osób lub organizacji prowadzących odpłatną działalność sportową spoza terenu Gminy Lubiewo wynajmujących  salę co najmniej na okres 1 miesiąca, z częstotliwości, przynajmniej raz w tygodniu,  powyżej 1 godz. ustala się stawki w wysokości:
– prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu – 15 zł za godz.
– prowadzenie treningów dla osób powyżej 16-stu lat – 25 zł za godz.
Dla osób i organizacji prowadzących działalność określoną w §7 z terenu gminy Lubiewo ustala się opłat w wysokości 50% stawek określonych w §7.
Wynajem sali sportowej na organizację  imprez inne,  niż sportowe – 180,00 zł za pierwszą godzinę, za każdą kolejną – 50,00 zł

Wynajem sali sportowej przez osoby lub organizacje sportowe z terenu gminy Lubiewo na organizację imprez sportowych, gdzie pobierana jest opłata tzw. wpisowe od zawodników lub drużyny,  kwota za wynajem – 80,00 zł  do 5 godzin, za każdą kolejną godzinę 15,00 zł.

A
Kontrast