Policja dla mieszkańców – jak skontaktować się z dzielnicowym ?

Mieszkańcy mogą oczekiwać do dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:
– Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
– Podstawowe poradnictwo prawne.
– Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
– Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
– Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
– Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
– Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
– Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Posterunek Policji w Cekcynie

ulica Szkolna 1, 89-511 Cekcyn

Telefon: 52 33 66 315

Kierownik Posterunku : asp. szt. Marcin Krajewski

tel. służbowy 52 33 66 315

e-mail: marcin.krajewski@bg.policja.gov.pl

 

Jednocześnie informuję, że w przypadkach nagłych można kontaktować się za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Tucholi – dyżurny KPP Tuchola tel. 523366200 lub nr alarmowy 112