Informacje dla BO – podłączenie do internetu z projektu „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@””

Informacje dla Beneficjentów projektu "LUBIEWO – INTERNET – EDUKACJ@"
Uwaga Beneficjenci – do włączenia do sieci Internet niezbędne jest posiadanie indywidualnego loginu i hasła dostępu do sieci.
Kopertę z danymi dostępu do sieci można odebrać osobiście w biurze nr 12 w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubiewie.

Instrukcja podłączenia do sieci