Informacje o SRGL „Bory”

XI OGÓLNOPOLSKI EKOLOGICZNY BIEG SZLAKIEM TRZECH WIEŻ NAD BORAMI:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”

Adres: 89-526 Lubiewo, ul. Hallera 9 

tel. 052 3349310
fax 52 5190214
kom. 509 600 023


e-mail: srglbory@gmail.com

www.lubiewo.pl/bory

Stowarzyszenie działa jako osoba prawna w oparciu o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy.
Nr wpisu do KRS – 0000244171
Data rejestracji – 27.10.2005r.
NIP – 561-153-61-81, Regon – 340098748-55215

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Ewa Zielazna – prezes

Jolanta Kowalska – vice – prezes

Tadeusz Zywert  – sekretarz

Joanna Jastak – skarbnik

Danuta Fryca – członek